Μεταφορές

Η Ασφάλιση μεταφορών της HBU OE απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν τους κινδύνους των εμπορευμάτων τους (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) :

  • Κατά τη χερσαία, θαλάσσια, αεροπορική ή συνδυασμένη μεταφορά των εμπορευμάτων σας
  • Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τους

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.