Ασφάλιση Μεταφορών-Αγροτικών Προϊόντων.

Πρόγραμμα που καλύπτει προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού.

Υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης για πόλεμο (πλην χερσαίων μεταφορών) και για απεργίες.