Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης.

Η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί βασική παροχή μιας επιχείρησης και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης HBU OE

  1. Ασφάλιση Υγείας
  2. Ασφάλεια Ζωής και Εισοδήματος.
  3. Συνταξιοδοτικά Προγράμματα.
  4. Άμεση Ιατρική Βοήθεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.