Ασφάλιση Εγγυήσεων

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds;

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία o Εγγυητής (πρώτο μέρος) δεσμεύεται απέναντι στο Δικαιούχο (δεύτερο μέρος) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του Λήπτη Ασφάλισης (τρίτο μέρος) να εκτελέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους σύμβασης.

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Εγγυήσεων;

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας και με την νομοθετική αλλαγή 4541/2018 που έγινε στο καθεστώς έκδοσης εγγυητικών επιστολών, καθίστανται πλέον αποδεκτές πέραν των τραπεζών-που είχαν μέχρι πρότινος το μονοπώλιο- και των ασφαλιστικών εταιρειών, ακόμα και στο πλαίσιο συμμετοχής διαγωνισμών και συμβάσεων του Δημοσίου Τομέα. Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλωστε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία όπου οι εγγυήσεις από ασφαλιστικές και από τραπεζικά ιδρύματα μοιράζονται ισομερώς την αγορά. Ποιες εταιρείες μπορούν να ασφαλιστούν;

Όλες οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν ελληνικό ΑΦΜ, μπορούν να κάνουν αίτηση για την ασφάλιση εγγυήσεων Surety Bonds και να εκδοθεί υπέρ τους εγγυητική επιστολή μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Ενδεικτικοί επιχειρηματικοί κλάδοι:

  • Κατασκευαστικός κλάδος
  • Τουριστικός κλάδος
  • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
  • Φαρμακοβιομηχανία
  • Εμπόριο ρουχισμού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.