Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών

Βασική κάλυψη:

1. Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών "Directors & Officers" απευθύνεται σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη μια εταιρίας και καλύπτει τη διοικητική τους ευθύνη έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως:
  • οι πελάτες
  • οι μέτοχοι
  • οι εργαζόμενοι
  • οι ανταγωνιστές
  • οι προμηθευτές
  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τρίτους –stakeholder) κ.λπ
  • εξαιτίας λαθών, παραλείψεων ή παραβιάσεων κανονισμών κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. Επιπλέον:
  • καλύπτει δραστηριότητα σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός Η.Π.Α. & Καναδά
Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.