Αθλητικοί Σύλλογοι

Η ασφάλιση των αθλητικών συλλόγων αφορά την κάλυψη ατυχημάτων που ενδεχομένως θα συμβούν σε αθλητές κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες ή προπονήσεις. Αφορά την προστασία των αθλητών σε ερασιτεχνικές ομάδες και συλλόγους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.