Ασφάλιση Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας

Παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες, προστατεύοντας το αναμενόμενο εισόδημα από την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με τον Δημόσιο Φορέα ασφάλισης. Στις λοιπές Παρεχόμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις το Πρόγραμμα της INTERAMERICAN λειτουργεί αυτόνομα. Ασφαλίζονται όλες οι υπαίθριες καλλιέργειες που έχουν «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ΟΣΔΕ/ΕΛΓΑ»