Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής Συσκευασίας

Κάλυψη του Πάγιου εξοπλισμού για τα στεγασμένα μηχανήματα επεξεργασίας των Αγροτικών Προϊόντων καθώς και για τα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας των παραγόμενων προϊόντων. Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες που ακολουθούν. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.