Νομική Προστασία

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους ασφάλισης όπου και εξασφαλίζεται η κάλυψη των δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας. Καλύπτεται βεβαίως και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Η HBU OE είναι η μόνη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, η οποία παρέχει απεριόριστο όριο κάλυψης για τα παραπάνω έξοδα στην Ελλάδα και ορισμένο ποσό στην Ευρώπη, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, για εσάς και την οικογένεια,

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.