Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρου, Λογιστή και Φαρμακοποιού

Όλα τα προγράμματα Επαγγελματικής Ευθύνης έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν και να προστατεύσουν τους επαγγελματίες σε ενδεχόμενες απαιτήσεις και διεκδικήσεις που εγείρονται από τρίτους, που θα προκληθούν λόγω λάθους ή παράλειψης αυτών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κορυφαίες καλύψεις και επιλογή διαφορετικών ορίων ασφάλισης.

Επαγγελματίες που ασφαλίζονται σύμφωνα με τη δραστηριότητα τους:

  • Επαγγελματίες Δικηγόροι & Λογιστές
  • Eπαγγελματίες Φαρμακοποιοί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.