Ξενοδοχεία

Το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance της HBU OE έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων( ΠΟΞ).

Με το πρόγραμμα ασφάλισης Hotel Insurance αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν ένα ξενοδοχείο, είτε πρόκειται για απρόβλεπτες ζημιές είτε για διεκδικήσεις πελατών που μπορούν να προκύψουν και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησης

Το πακέτο ασφάλισης συνδυάζει:

  • Την Κάλυψη Περιουσίας
  • Και την Κάλυψη Αστικής Ευθύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.