Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου

Πρόγραμμα που καλύπτει την ασφάλιση του ζωικού πληθυσμού, εκτρεφόμενου σε οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, από τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε ατύχημα ή ασθένεια. Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της απώλειας της παραγωγής τους. Ενδεικτικές καλύψεις ατυχήματος: Παγετός, θερμοπληξία, πλημμύρα, σεισμός, πυρός κ.λ.π

Καλυπτόμενα Ζώα:

  • Κοτόπουλα
  • Χοιρινά
  • Αιγοπρόβατα
  • Βοοειδή

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.