Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη- Green Line

Το πρόγραμμα Green Line καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης στον τομέα της Αστικής Περιβαλλοντικής ευθύνης, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία, με στόχο την διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, παρέχει:

  • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του περιβάλλοντος για ζημιές στο έδαφος, στα νερά και στα προστατευόμενα είδη, καθώς και στους φυσικούς οικότοπους, που προέρχονται από αιφνίδιο ή σταδιακό ατυχηματικό αίτιο, για το οποίο έχει καταλογιστεί ευθύνη αποκατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.
  • Κάλυψη δαπανών περιορισμού επελθούσας περιβαλλοντικής ζημιάς.
  • Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μελετών & προτάσεων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.
  • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους για αποκατάσταση υλικών ζημιών.
  • Κάλυψη δαπανών εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης.

Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες

  • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζημιών της περιουσίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από περιβαλλοντική ζημιά, σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ασφάλιση περιουσίας.
  • Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.