Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

1. Γενική Αστική Ευθύνη

Η Γενική Αστική Ευθύνη καλύπτει τις απαιτήσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και του προσωπικού. Η ασφάλιση σχεδιάζεται ειδικά για την οικονομική προστασία της επιχείρησης σε περίπτωση δικαστικής αγωγής, οπότε και δεν καλύπτει τις όποιες ζημιές στα δικά σας περιουσιακά στοιχεία.

2. Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης καλύπτει τις νομικές ευθύνες του απορρέουν από τον τραυματισμό (ατύχημα) ή την ασθένεια των εργαζόμενων κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

Σχετικά με την Γενική Αστική Ευθύνη και την Εργοδοτική υπάρχει δυνατότητα επιλογής του ορίου ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρηση σας και τα ασφάλιστρα προσαρμόζονται στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.