Εταιρική Περιουσία

Οι κίνδυνοι που απειλούν μια επιχείρηση είναι πολλοί. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων Business προστατεύουν την εταιρική περιουσία από κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο κτίριο, τον εξοπλισμό, το περιεχόμενο και τα εμπορεύματα της επιχείρησης σας. Καλύπτουμε επίσης και την ασφάλιση των εταιρικών οχημάτων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.