Πολυκατοικίες

1. Κοινόχρηστοι Χώροι Πολυκατοικιών - Γραφεία

Η Αστική Ευθύνη Κοινόχρηστων Χώρων –Πολυκατοικιών καλύπτει Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές προς τρίτους οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των Κοινόχρηστων Χώρων του ασφαλιζομένου κτιρίου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο διαχειριστής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.