Αγροτικές Ασφαλίσεις

Η HBU OE ασφαλίζει τον Αγροτικό τομέα και όλα τα στάδια της αγροτικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την διαχείριση των κινδύνων. Δέκα τρόποι για να εξασφαλίσετε την αγροτική σας επιχείρηση .

Μια μεγάλη ζημιά σημαίνει μεγάλες οικονομικές δυσκολίες για τον Αγρότη και Αγροτικές επιχειρήσεις.

 • Απρόβλεπτος καιρό.
 • Χαμηλή ποιότητα παραγωγή.
 • Οικονομική αβεβαιότητα.

Προστατεύουμε αποτελεσματικά την αγροτική παραγωγή. Ασφαλίζουμε το ζωικό κεφάλαιο. Συμβάλλουμε στην αγροτική οικονομία. Υποστηρίζουμε την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Τι Προστατεύουμε :

  1. Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων
  • Κτίριο
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Εμπορεύματα