Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Η τέχνη είχε ανέκαθεν μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μας. Τα έργα τέχνης είναι πολύτιμα και η διαχρονικότητα τους τούς προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη, συναισθηματική αξία με το πέρασμα του χρόνου. Καθώς τα ασφαλιστήρια ακινήτων αδυνατούν να καλύψουν το μέγεθος αυτό, τα έργα τέχνης χρειάζονται τη δική τους, ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη. Θωρακίζουμε τα έργα τέχνης σας υπεύθυνα, με απόλυτο επαγγελματισμό και εχεμύθεια, προσφέροντας εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.